Salme 100 ‒ Juble for Herren, all jorden

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Juble for Herren, all jorden,
  2           tjen Herren med glede.
     Tre frem for hans åsyn
                med hjertet fylt av lovsang.
  3 Vit at Herren er Gud.
                Han har skapt oss, og vi er hans.
     Vi er hans folk,
                den hjord han vokter.

  4 Gå inn gjennom hans porter med takk,
                inn i hans forgård med lovsang.
     La oss prise Herren
                og love hans navn.
  5 Ja, Herren er god,
                hans kjærlighet varer evig,
     hans trofasthet varer
                fra slekt til slekt.

Salme 100 klassifiseres som en lovsang, noen tilføyer at det er en salme til Jahves tronsetting (i Himmelen). Salmegruppen 93‒100 er omtalt i kommentaren til salme 93. I en overskrift, som ikke er med i TIDEBØNNENE, karakteriserer salmen seg selv som en takkesalme [v 1a]. Den tilhører den fjerde av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på fredag i uke 1 og uke 3. I tillegg er den en alternativ invitatoriesalme. (se mer om det i kommentaren til salme 95). KF-TIDEBØNN benytter den i laudes på søndag.

Denne fine salmen har en enkel struktur med to seksjoner. Hver av dem består av en oppfordring til lovprisning [vv 1‒2,4] fulgt av en begrunnelse for hvorfor det er riktig å gjøre det. I den første kalles folket til lovsang fordi Herren alene er Gud og skaper, og fordi folket er den hjord han vokter [v 3], noe Jesus minner oss om [Joh 10:11–16]. Den andre begrunnelsen framhever Herrens godhet, kjærlighet og troskap [v 5].

Folket blir kalt inn i Tempelet for å prise Herren: Gå inn gjennom hans porter med takk, inn i hans forgård med lovsang [v 4]. I teksten fra TIDEBØNNENE uttrykkes denne oppfordring veldig sterkt ved at syv av verbene er i imperativ (bydeform): juble, tjen, tre frem, vit, gå inn, la oss prise og [la oss] love. Vi kan kanskje forestille oss at en liturg, for eksempel en levitt, eller et kor sang salmen når folket gikk i prosesjon mot det stedet i Tempelet hvor lovsangen skulle fremføres: Tre frem for hans åsyn med hjertet fylt av lovsang [v 2].

Denne oppfordringen til lovsang er grunnen til at kirken har valgt salme 100 som et alternativt invitatorium, en innledning til dagens møte med Gud i tidebønnene. I tillegg er denne salmen velegnet som to andre forberedelser:

1) Messen er et liturgisk møte med Gud og en lovprisning av ham ‒ tenk på Gloria! ‒ så denne salmen passer godt som en personlig forberedelse til å delta i gudstjenesten.

2) Salmen er også den ideelle innledning til en stille stund sammen med Gud i bønn i vårt tempel. «Tempel»? Ja, det kan være en kirke eller et annet bønnens rom, men det kan også være oss selv, hvor som helst:

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige Ånd som bor i dere, og som er fra Gud? [1 Kor 6:19].

Denne salmen blir også omtalt i kommentaren til salme 63.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme100

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼