Salme 11 ‒ Herren er min tilflukt

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Herren er min tilflukt, hvordan kan dere si til meg:
                «Fly opp i fjellet som en fugl?
  2 Se, de gudløse spenner buen
                og legger sin pil på strengen.
     I mørket vil de skyte
                på de oppriktige av hjertet.
  3 Når grunnvollen er brutt ned,
                hva makter da den rettferdige?»
  4 Herren er i sin hellige bolig,
                i himmelen har han sin trone.
     Hans øyne skuer ut over verden.
                Hans blikk gransker menneskenes barn.
  5 Han ransaker rettferdig og gudløs.
                Han hater den som elsker vold.
  6 Han lar snarer regne ned over de ugudelige;
                ild, svovel og glødende vind er
                deres begers del.
  7 For Herren er rettvis og elsker rettferd.
                De oppriktige av hjertet skal
                få se hans åsyn.

Salme 11 klassifiseres som en tillitssalme, en salmetype som har trekk til felles med personlige klagesalmer og hvor hovedbudskapet er tillit til Guds hjelp. Salmen tilhører den første av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i vesper på mandag i uke 1. KF-TIDEBØNN benytter den ikke i ukens laudes eller vesper.

Denne salmen er oversiktlig og grei. Dens tema er at Gud hjelper den som er i nød. Salmisten gir uttrykk for det helt i begynnelsen, Herren er min tilflukt [v 1a], og i de fire siste versene utdyper han hvorfor han har så stor tillit [vv 4‒7]. Bakgrunnen synes å være at noen pessimistiske personer, kanskje hans venner, råder ham til å flykte fra dem som truer ham på livet, for hans rettskaffenhet gir ham ingen sikkerhet [vv 1b–3].

De fleste som leser denne enkle salmen, griper antakelig dette poenget uten videre. Men så melder problemet seg: Har denne salmen noen relevans når vi ber den i dag? For oss som bor i fredelige Norge i dag, er det kanskje ingen som venter på oss der ute med skarpladde våpen. Kan vi likevel gjøre denne salmen til en personlig bønn?

Svaret er selvsagt bekreftende. Hvis vi ser nærmere på vennenes advarende ord, finner vi nemlig ingen konkret beskrivelse av hvem som vil angripe salmisten ‒ bortsett fra at disse personene er gudløse [v 2] ‒ og heller ikke hvorfor de viser slik aggresjon mot ham. Den farlige situasjonen er bare antydet på veldig generell måte. Det gjør det enkelt for oss å la disse ordene være poetiske uttrykk for problemer som vi selv har. Har vi noen uvenner, naboer eller kolleger som plager oss? Eller sliter vi med andre vanskeligheter? Økonomi, jobbsituasjon, sykdom, depresjon og tvil? Vi kan uten videre legge alt dette inn i salmeteksten og på den måte gjøre den til vår egen, slik det er omtalt i kapitlet om eisegese.

Da blir det meningsfullt å lese de siste fire versene om tillit. Gud gransker menneskenes barn [v 4] slik at han kjenner vår situasjon. Tillitsfullt kan vi derfor be ham om hjelp i våre vanskeligheter.

Men det ligger også en advarsel i disse versene: Gud ser med uvilje på de ugudelige [v 6] og straffer dem. Akkurat det stemmer kanskje ikke helt med vår erfaring, for i det jordiske livet går det ofte altfor bra med dem som er onde og dårlig med de gode. Dette litt forenklede synet ‒ holder du loven, går det deg vel ‒ møter vi mange ganger i Salmenes bok, i visdomslitteraturen og andre steder i Det gamle testamentet. Det står mer om dette i kommentarene til salmene 41, 92 og 112.

Selv om vi ikke alltid kan kjøpe Guds velvilje her og nå med rettskaffent liv og kjærlighetsgjerninger, bør vi ta salmens appell på alvor. Og i salmens siste vers gir salmisten oss et evig håp: De oppriktige av hjertet skal få se hans åsyn [v 7]. Hva forfatteren egentlig mente da han skrev dette, kan diskuteres, for det er kanskje usikkert om man på den tiden hadde en lære om et evig liv etter døden. Vi som er kristne, kan imidlertid tolke det slik Johannes skriver:

Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. […] Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. [1 Joh 4:12; 3:2]

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme11

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼