Salme 131 ‒ Mitt hjerte er ikke hovmodig

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig,
                mine øyne er ikke stolte.
     Jeg sysler ikke med store ting,
                med det som er over min evne.
  2 Jeg har roet min sjel,
                som avvent barn hos sin mor.
     Som barnet på morens fang,
                slik faller min sjel til ro.
  3 Stol på Herren, Israel,
                fra nå og til evig tid.

Salme 131 klassifiseres som en tillitssalme, en salmetype som har trekk til felles med personlige klagesalmer og hvor hovedbudskapet er tillit til Guds hjelp. Salmen tilhører gruppen festreisesalmer og ble blant annet brukt ved pilegrimsvandringene til Tempelet i Jerusalem; se mer om det i kommentaren til salme 121. Salmen tilhører den siste av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i vesper på tirsdag i uke 3. KF-TIDEBØNN benytter ikke salme 131 i ukens laudes eller vesper.

Mange stusser litt over det første verset av denne salmen, for der kan det se ut som om man møter en mann som skryter av hvor prektig han er. «Jeg er stolt av min ydmykhet», sa en fransiskaner en gang ‒ riktignok med et smil og et lurt blikk i øyet. Er det den samme milde ironien vi gjenfinner hos salmisten, som ser ut til å rose seg av sin beskjedenhet og sine enkle tanker?

Nei, salmisten ønsker nok å bli tatt på alvor, og det er det andre verset som gir oss nøkkelen. Han brisker seg ikke, han formidler bare at Gud gir ham trygghet, at egen storhet ikke er det vesentlige. Hans budskap er at vi i enkel tillit skal legge alt i Guds hender.

Innledningen til denne fine salmen kan få oss til å tenke på noen ord fra Jesu Bergprekenen:

Salige er de ydmyke,
                for de skal arve jorden.
Salige er de som er fattige i ånden,
                for himmelriket er deres.
[Matt 5:5,3]

Det andre verset ‒ som for øvrig må begeistre alle som leter etter en Gud med kvinnelig varme ‒ minner oss også om et ord av Jesus:

La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. [Mark 10:14‒15; Luk 18:16‒17]

Til slutt oppfordrer salmisten alle i Israel-folket til å ha tillit til Herren [v 3]. Vi som tror på Jesus, kan også trygt gjøre det.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme131

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼