Salme 57 ‒ Vis deg høy over himmelen, Gud

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  2 Miskunn deg, Herre, miskunn deg over meg
                for hos deg skal min sjel søke ly.
    Jeg søker tilflukt i skyggen av dine vinger
                til ulykken er drevet over.
  3 Jeg roper til Gud, den Høyeste,
                den Gud som gjør vel mot meg.
  4 Han sende sin hjelp fra himmelen
     mot dem som vil meg til livs,
                han vise meg sin miskunn og sin troskap.
  5 For jeg er som blant rasende løver
                med tenner som spyd og
                tunge skarp som sverd.
  6 Vis deg høy over himmelen, Gud.
                      Din herlighet lyse over jorden.

  7 De la en snare for min fot.
                Min sjel var knuget ned.
     Den grav de grov for meg,
                den ble dem selv til fall.
  8 Mitt hjerte er rede, Herre, mitt hjerte er rede,
                jeg vil synge og lovprise deg.
  9 Våkn opp, min sjel, min ære, våkn opp, harpe og sitar,
                så jeg kan vekke morgenrøden.
10 Blant folkene vil jeg love deg, Herre,
                spille for deg blant alle folkeslag.
11 For til himmelen rekker din miskunn, Herre,
                din troskap like til skyene.
12 Vis deg høy over himmelen, Gud,
                      din herlighet lyse over jorden.

Salme 57 klassifiseres som en individuell klagesalme. Siste halvdel av salmen blir også brukt som første del av salme 108. Den tilhører den andre av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

Den har en innledning om David, som TIDEBØNNENE utelater: Av David, den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule [v 1]. Salme 51 hadde en tilsvarende innledning. Begge salmene skal angivelig være skrevet av David, noe som er svært omdiskutert; se også kommentarene til salmene 51 og 138. Det er mulig at begge de historiske referansene er fiktive. Det har imidlertid liten betydning for bruken av salmene i vår bønn.

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på torsdag i uke 1. KF-TIDEBØNN benytter den ikke i ukens laudes eller vesper.

Salme 57 har en enkel struktur med to deler, som begge avsluttes med et refreng: Vis deg høy over himmelen, Gud, din herlighet lyse over jorden [vv 6,12].

Først kommer en bønn om hjelp mot farlige fiender [vv 2‒5]. Den andre delen kan virke noe overraskende på oss, for i den vil salmisten lovprise Gud som om han allerede var bønnhørt [vv 7‒11]. Tilsvarende finner vi imidlertid i mange andre klagesalmer i Salmenes bok. Det er nemlig et av klagesalmenes mange litterære knep: Etter en bønn om hjelp uttrykkes tilliten til Gud ved å takke og lovprise ham på forskudd.

En flerbrukssalme

Hvordan skal vi kunne anvende denne salmen på vår egen situasjon? Vi er kanskje ikke truet av noen som vil meg til livs [v 4], og rasende løver møter vi neppe der vi holder til [v 5]. Svaret er enkelt. Mange av salmene bruker poetiske uttrykk som gjør teksten så allmenn at den som ber, enkelt kan legge sine egne problemer og ønsker inn i salmens ord:

1) Bønnene i Salmenes bok angår det virkelige livet og gudsdyrkelsen, de er mer enn abstrakte dikt. 2) Disse bønnene lar seg tilpasse til livet og passer på den måten til ulike situasjoner i troens pilegrims­vandring. [Brueggemann & Bellinger 2014:256]

Vi må bare ikke blir forvirret av at salmen bruker noen sterke bilder. Vi hører om ulykke [v 2], om folk som vil drepe [v 4] og om skrekkinngytende villdyr [v 5]. Det er et karakteristisk trekk for mange av klagesalmene at de bruker sterke, retoriske overdrivelser (hyperboler):

En ting man må merke seg om disse salmene, er at de kaster seg ut i overveldende hyperboler. […] Men dette er ikke beskrivende språk. Det er levendegjørende språk, brukt for å skape noe som ikke tidligere eksisterte fullt ut mellom den talende og Gud, nemlig en total, offentlig innrømmet tilstand av fremmed­gjøring og desorientering. [Brueggemann 2007:19‒20]

Vi finner tilsvarende, retoriske overdrivelser i de nytestamentlige skriftene. Peter bruker for eksempel også bildet med den farlige løven:

Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen! [1 Pet 5:8‒9]

Den aktuelle salmen kan for hver av oss bli en flerbrukssalme.

Med den kan vi for eksempel be om hjelp dersom noen eller noe plager eller truer. Da blir den en bønn om hjelp mot uvenner og fiender eller mot plager og farer som ikke skyldes mennesker, som for eksempel korona-pandemien.

Salmens metaforer kan også uttrykke det som er ubehagelig eller farlig inne i oss, fysisk eller psykisk. De indre plagene eller kreftene kan være så intense at det, uttrykt med en metafor, er som om «villdyret er løst». Man kan ha forestillinger om dyriskhet i sin egen person, skriver bibeleksperten Walter Brueggemann [1995:20] om det femte verset i salmen.

I tillegg til farer og plager utenfor eller inne i oss er det også mulig å utvide perspektivet for salmens poetiske vendinger. Den som ber denne salmen kan også identifisere seg med familien, gruppen, kirken, samfunnet eller verden og legge kollektivets lidelser og farer fram for Gud.

Det er godt å ha slike salmer som denne. De gir oss mulighet til bønn for svært ulike behov.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme57

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼