Salme 62 ‒ Min sjel finner hvile i Gud alene

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  2 Min sjel finner hvile i Gud alene.
                       Min frelse kommer fra ham.
  3 Han er min klippe, min frelse, mitt vern.
                       Jeg skal aldri falle.
  4 Hvor lenge skal dere gå løs på en mann
                for å slå ham ned, som en skrånende vegg,
                en falleferdig mur?
  5 Deres planer er løgn,
                deres fryd å forføre med smigrende ord.
     De elsker løgn og velsigner med munnen,
                men forbannelsen lever i deres hjerte.

  6 Min sjel finner hvile i Gud alene.
                       Mitt håp kommer fra ham.
  7 Han er min klippe, min frelse, mitt vern.
                       Jeg skal aldri falle.
  8 Gud er min frelse, min ære, mitt faste fjell,
                jeg søker tilflukt hos ham.

  9 Folk, sett alltid din lit til Gud,
                utøs ditt hjerte for ham, for han er vår tilflukt.
10 Småfolk er bare et pust, stormenn en løgn.
                På vektskålen vipper de opp,
                de er lettere enn luft.
11 Stol ikke på vold, løp ikke rundt for å røve.
                La ikke voksende rikdom besnære ditt sinn.
12 En ting sa Gud, to ting har jeg hørt:
                at makten tilhører Gud,
13             han er trofast;
     og at han belønner enhver
                etter det han har gjort.

Salme 62 klassifiseres som en tillitssalme. Den tilhører den andre av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i vesper på onsdag i uke 2. KF-TIDEBØNN benytter den ikke i ukens laudes eller vesper.

Hva gjør man dersom man har et budskap som man ønsker å selge?

En teknikk er å banke inn budskapet med gjentakelser. Det er akkurat det forfatteren av salme 62 gjør. Budskapet hans er tillit, tillit til Gud. I denne relativt korte salmen gjentar han det så mange ganger at vi ikke kan unngå å oppfatte det. Så er det opp til oss som leser og ber denne salmen å ta imot budskapet og la det prege vårt liv.

Forfatteren har gitt denne salmen en enkel struktur med to hoveddeler [vv 2–8,9–13].

1. En plaget person som har tillit til Gud 

Den første delen av salmen [vv 2‒8] har to ledd, som begge begynner med et refreng [vv 2‒3,6‒7, kursivert ovenfor]. De to refrengene har nesten likelydende tekst, men ordet frelse i det første refrenget [v 2] er byttet ut med håp i det andre [v 6].

Salmen starter altså med et refreng, og det uttrykker en sterk tillit til Gud. Derfor kan det kanskje overraske oss at leddet etter dette refrenget er en sterk klage [vv 4‒5]. Vi får vite at salmisten er plaget av noen som står ham imot; med ondsinnede ord får de ham til å vakle. Så gjenopprettes imidlertid tilliten, for når refrenget gjentas og i det åttende verset bekrefter salmisten at han likevel stoler på Gud.

Vi må legge merke til hvordan salmisten utnytter kontrasten. I klagen hører vi at han nesten raser sammen, som en falleferdig mur [v 4], men med Gud står han tross alt støtt, som på en klippe, han skal aldri falle. Det får vi høre hele tre ganger [vv 3,7,8]. Ingen tvil, nå har vi forstått det …

2. En oppfordring om å ta tilflukt til Gud

Etter denne sterke erklæringen om tillit, henvender salmisten seg direkte til folket ‒ det vil si til deg og meg ‒ med en oppfordring til alltid å ta tilflukt til Gud og ikke stole på vold eller rikdom.

Til slutt blir vi minnet om at Gud belønner enhver etter det han har gjort [v 13]. Noen vil kanskje avskrive det som tilbakelagt, gammeltestamentlig gjerningsfromhet, men da er det viktig å se at Jesus faktisk siterer dette salmeverset:

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort [Matt 16:27].

Når vi ber denne fine salmen, kan vi bruke dens ord for å uttrykke egen tillit. Er vi plaget, hva nå plagen enn måtte være, så utøs ditt hjerte for Gud med salmens ord, for han er vår tilflukt, og han er trofast [vv 9,13].

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme62

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼