SALMENES BOK ‒ to serier med nummer

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

Når man leser utenlandske Bibler, tidebønnebøker eller salmekommentarer, støter man ofte på en nummerering av salmene i Salmenes bok som er forskjellig fra den man finner i de norske bibelutgavene og i denne veiledningen. Det kan skape forvirring for en norsk leser.

Årsaken til problemet er at norske Bibler ‒ og Bibler fra mange andre land ‒ benytter den nummereringen som finnes i den hebraiske grunnteksten, mens katolske Bibler ofte bruker salmenummer fra den latinske bibelutgaven Vulgata.

Dette har en historisk årsak. Vulgata følger nemlig salme­nummereringen i en gresk oversettelse av Det gamle testamentet, Septuaginta (ofte betegnet «LXX» = 70). Den ble angivelig utført av 70 lærde i Alexandria et par århundrer før Kristus, og de grupperte noen salmer litt annerledes enn det vi finner i de hebraiske manuskriptene som vanligvis blir brukt til moderne oversettelser av Bibelen. Septuaginta, og derfor også Vulgata, slår sammen salmene 9 og 10 og salmene 114 og 115 i den hebraiske Bibelen og deler salmene 116 og 147. Derfor får mange salmer i Vulgata et lavere nummer enn de tilsvarende i den hebraiske salmeboken, og det er disse salmenumrene Den katolske kirke har benyttet.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de to nummerseriene. I denne veiledningen benyttes bare nummereringen i kolonnen «Hebraisk», og det er altså den som finnes i norske bibelutgaver.

Hebraisk  Vulgata  Forklaring
1818Samme nummer
99
vv 1‒21
Vulgata har slått sammen de hebraiske salmene 9 og 10
109
vv 22‒39
(Se forrige linje)
1111310112Vulgatas nummer er ett lavere enn hebraiske nummer
114113
vv 1‒8
Vulgata har slått sammen de hebraiske salmene 114 og 115
115113
vv 9‒26
(Se forrige linje)
116
vv 1‒9
114Vulgata har delt den hebraiske salmen 116
116
vv 10‒19
115(Se forrige linje)
117146116145Vulgatas nummer er ett lavere enn hebraiske nummer
147
vv 1‒11
146Vulgata har delt den hebraiske salmen 147
147
vv 12‒20
147(Se forrige linje)
148150148150Samme nummer

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #nummer #salmenummer #hebraisk #septuaginta #vulgata

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼