LITTERATUR

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

Atherton, Richard (2004) Praying the Psalms in the Liturgy of the Hours: New Light on Ancient Songs, Liguori Publications, Liguori (MO).

Augustin, Enarrationes in Psalmos er hans salmekommentarer, som er tilgjengelige på Internett. Der finnes det også gode oversettelser: Discours sur les Psaumes (fransk) og Expositions on the Psalms (engelsk). (I den latinske originalen brukes Vulgatas salmenummer, mens de to oversettelsene har den hebraiske nummereringen, akkurat som i denne veiledningen; se kapitlet om salmenummer.)

Bibelen 1930, se: Bibelen 2011.

Bibelen 1978/85, se: Bibelen 2011.

Bibelen 2011, © Bibelselskapet, Oslo. De fleste bibelsitatene er hentet fra denne bibelutgaven, med tillatelse fra Bibelselskapet. Noen ganger er også utgavene fra 1930 og 1978/85 brukt. Hvis intet annet er spesifisert, er sitatene fra Bibelen 2011. 1930-utgaven har falt i det fri. Sitatene fra 1978/85-utgaven (NO78/85 © Bibelselskapet) er gjengitt med tillatelse. Alle utgavene er tilgjengelige i Nettbibelen. (Legg merke til at salmetekstene, som innleder kapitlene med kommentarer, er hentet fra TIDEBØNNENE, se nedenfor.)

Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. & Murphy, Roland E., Eds. (1990) The New Jerome Biblical Commentary, Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River (NJ). Boken har en god introduksjon til salmene på sidene 523–527, fulgt av kommentarer til hver enkelt salme på sidene 527–552.

Brueggemann, Walter (1995) The Psalms — The Life of Faith, Fortress Press (MN).

Brueggemann, Walter (2007) Praying the Psalms — Engaging Scripture and the Life of the Spirit, 2nd Ed., Cascade Books, Eugene (OR).

Brueggemann, Walter & Bellinger, William H. (2014) Psalms, New Cambridge Bible Commentary, Cambridge University Press, New York.

Dahl, Ellert (2018) Det levende treet, St. Olav forlag, Oslo.

Daly-Denton, Margaret M. (2010) Psalm-Shaped Prayerfulness – A Guide to the Christian Reception of the Psalms, The Columba Press, Blackrock (Co Dublin).

Davidson, Robert (1998) The Vitality of Worship – A Commentary on the Book of Psalms, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids (MI)/Cambridge (UK).

Deissler, Alphonse (1966, 1968) Le Livre des Psaumes, to bind, Beauchesne, Paris.

Den katolske kirkes katekisme (1994) St. Olav forlag, Oslo. Katekismen er tilgjengelig i en nettutgave.

Gervin, Karl, Chen, Sheryl Frences & Sweet, Anne Elizabeth (2018) Tidebønnene ‒ Bærekraftig bønneliv, St. Olav forlag, Oslo.

Guardini, Romano (1995) Om hellige tegn, St. Olav forlag, Oslo.

Hebraisk interlineær Bibel (to nettutgaver har vært brukt): Scripture 4 All og Logos Apostolic.

Jerusalembibelen (1998), se: La Bible de Jérusalem.

John Paul II & Benedict XVI (2006) Psalms & Canticles ‒ Meditations and Catechesis on the Psalms and Canticles of Evening Prayer, Catholic Truth Society, London.

John Paul II (2004) Psalms & Canticles ‒ Meditations and Catechesis on the Psalms and Canticles of Morning Prayer, Liturgy Training Publications, Chicago (IL).

KF-TIDEBØNN, se: Tidebønn (2017).

Kvam, Bjørn Olav Grüner (2015) «Hvordan forstår du det du leser?» Om tidebønn og skriftstudium, ss. 251‒258 i Elisabeth Solberg & Hildegard Koch OP, red. (2015) Med en himmel over. Festskrift i anledning sr. Anne-Lise Strøms 75-årsdag, Lunden kloster, Oslo.

Liturgia Horarum (1985) Iuxta Ritum Romanum, Editio Typica Altera, Vol. 1–4. Libreria Editrice Vaticana, Vatikanstaten. Dette er Den katolske kirkes offisielle tidebønner på latin, utarbeidet etter Det annet Vatikankonsil. Alle de latinske tidebønnene for hver dag i kirkeåret finnes i nettversjon.

La Bible de Jérusalem (1998) Éditions du Cerf, Paris.

Landstad, M. B. Kirkesalmebok, Andaktsbokselskapets forlag, Oslo 1937.

Lov Herren (2000) Katolsk salmebok, St. Olav forlag, Oslo.

Mannati, Marina (2007) Pour prier avec les psaumes, 5e édition, Cahiers Evangile 13, Éditions du Cerf, Paris.

McNeil, Brian (1980) Christ in the Psalms, Veritas Publications, Dublin.

McNeil, Brian (1996) En ny sang for Herren. Davidssalmene i kristen bønn, Solum forlag, Oslo.

Merton, Thomas (1997) Bread in the Wilderness, 3rd printing, New Directions Publishing Corporation, New York (NY).

Norsk salmebok (1985) med bønebok, Verbum, Oslo.

Norske tidebønner (1982) tekster fra Kirkens Breviar, Liv Due Robak red., Katarinahjemmet, Oslo.

Nova Vulgata, se: Vulgata.

Paul VI (1970) Laudis Canticum (apostolisk konstitusjon). Finnes også i engelsk oversettelse.

Quesson, Noël (1978, 1979) 50 Psaumes pour tous les jours ‒ Jalons pour la prière et la méditation quotidiennes, Tome I et II, Droguet & Ardant, Limoges.

Septuaginta (LXX), The Apostolic Bible Polyglot, som er en parallell gresk-engelsk tekst. Det finnes en Wikipedia-artikkel om denne utgaven.

Solberg, Elisabeth & Koch, Hildegard (red., 2015) Med en himmel over, Lunden kloster, Oslo.

Solberg, Helge Erik (2010) Klokke & Katedral ‒ Tanker om tid og evighet, Efrem forlag, Bergen. Boken er utsolgt fra forlaget, men jeg har et restopplag, kontakt hesolberg@gmail.com. Hele boken kan også lastes ned i pdf-format. En presentasjon av boken finnes i bloggen Som i et speil.

Tidebønn (2017) utgitt av Kirkelig Fornyelse, Cantando Musikkforlag AS, Stavanger; se også omtale i Forordet. For å unngå forveksling med den katolske utgaven av tidebønnene, benyttes i denne teksten følgende henvisning for Tidebønn 2017: KF-TIDEBØNN (med store bokstaver).

Tidebønnene, Til liturgisk bruk for Den katolske kirke i Norge, St. Olav forlag, Oslo; se også omtale i Forordet. Samlingen omfatter fire bind: Bind I Advent og jul (1999), bind II Fastetiden (2000), bind III Påsketiden (2002) og bind IV Det alminnelige kirkeår (2006). Salmetekstene, som innleder kapitlene med salmekommentarer, er hentet fra bind IV og bind II (Sal 105) med tillatelse fra St. Olav forlag. For å unngå forveksling med utgaven fra Kirkelig fornyelse, KF-TIDEBØNN, benyttes i denne teksten følgende henvisning for de katolske tidebønnene: TIDEBØNNENE (med store bokstaver).

Tidebønner gjennom året (2021) Luther Forlag, Oslo; utgitt i samarbeid med Areopagos og Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby; se også omtale i Forordet.

Vulgata, finner i flere utgaver: Vulgata Hieronymi (ca. 345 ‒ ca. 420), Vulgata Clementina (Douay-Rheims Version 1582 ‒ 1609), Nova Vulgata (1979).

Williams, Tyler F. (2010) A Form-Critical Classification of the Psalms according to Hermann Gunkel.

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼