HURTIGMENY og BRUKSVEILEDNING

▲ Til den første siden   Til innholdslisten (menyen) ▼

HURTIGMENY: Klikk eller pek for å hoppe til ønsket salme.
5  8  11  15  16  19  20  21  23  24  25  27  29  30  32  33  36  41  42-43  45  46  47  48  49  51  57  62  63  65  67  72  77  80  81  84  85  86  87  90  92  93  95  96  97  98  99  100  101  105  108  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  121  122  123  124  125  126  127  130  131  132  135  136  137  138  139  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

BRUKSVEILEDNING

Dette er en veiledning om bruken av gammel­testamentlige salmer i personlig og kollektiv bønn. Veiledningen omtaler de 83 salmene fra Salmenes bok som benyttes i tidebønnenes laudes (morgenbønn) og vesper (kveldsbønn). Først kommer noen generelle innledende kapitler; deretter kommer kommentarer til hver enkelt salme (ordnet i nummerrekkefølge); til slutt finnes noen tilleggskapitler samt en litteraturliste og kontaktinformasjon.

Veiledningen kan leses på PC, mobil og nettbrett. Bruk en nettleser og gå til https://he-salmekommentar.com/. Veiledningen er formatert for å bli lest i breddeformat; mobilen bør derfor roteres 90 grader.

Du kan bla og navigere i denne veiledningen ved hjelp av aktive lenker i teksten. Disse lenkene henviser enten til et annet sted i veiledningen eller til andre nettsteder. For å skille lenkene fra den vanlige teksten, som har sort farge, er lenkene merket med lysebrun farge. For å gjøre det enkelt å bla fra kapittel til kapittel, er det øverst og nederst på hver kapittelside lenker til forrige og neste kapittel (slik som på denne siden) og ofte en lenke til den detaljerte innholdslisten.

For å hoppe til dit du vil, kan du klikke på den lysebrune teksten (eller peke med fingeren på den, hvis du har en berøringsskjerm). Du kommer tilbake til der du var ved å klikke/peke på nettleserens (eller mobilens/nett­brettets) tilbakepil.

HOVEDMENY. I feltet øverst på hver kapittelside finner du ikonet for en hovedmeny (oransje felt med tre parallelle linjer og ordet «Menu»). Klikk (eller pek) på ikonet for å åpne hovedmenyen. Vil du bytte til en ny salme, er det enklest å gå til hovedmenyen og så velge hurtigmenyen.

SØKING. Du finner et søkefelt under hovedmenyen (se forrige avsnitt). Der kan du søke etter ord eller uttrykk i hele salmenettstedet. Hvis du for eksempel vil søke etter Herrens navn, skriver du det inn i feltet (med store og/eller små bokstaver) og trykker/peker på Søk. Da gir systemet deg en lang liste med teksten til alle de kapitlene hvor dette uttrykket forekommer. Den kan du bla igjennom, men det kan være litt brysomt å finne alle forekomstene (til sammen 31 for dette eksemplet). På en Windows-PC kan du derfor trykke F-tasten mens du holder Ctrl-tasten nede og skrive inn samme søkeuttrykk i feltet som dukker opp. Etter det vises søkebegrepet med gul farge i teksten. På android mobil/nettbrett peker du på de tre vertikale prikkene øverst til høyre og velger Finn på side for tilsvarende funksjon. (Dette er foreløpig ikke testet på iPhone/iPad og tilsvarende.)

▲ Til den første siden   Til innholdslisten (menyen) ▼