Salmene i laudes og vesper ordnet etter uker og dager

Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

Klikk/pek på salmenummer for å gå til salmekommentaren.

UKE 1 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 141
– Som røkoffer gjelde min bønn for deg
Salme 142 – Du er min arv i de levendes land

UKE 1 – søndag – laudes
Salme 63
– Gud, du min Gud, deg søker jeg
Salme 149 – Med tveegget sverd i hånd

UKE 1 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 114 – Da Israel fór ut av Egyptens land

UKE 1 – mandag – laudes
Salme 5
– Til deg retter jeg min bønn
Salme 29 – Herrens røst med velde

UKE 1 – mandag – vesper
Salme 11
– Herren er min tilflukt
Salme 15 – Herre, hvem får gjeste ditt telt?

UKE 1 – tirsdag – laudes
Salme 24
– Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Salme 33 – Salig det folk hvis Gud er Herren

UKE 1 – tirsdag – vesper
Salme 20
– Herren bønnhøre deg på nødens dag
Salme 21 – Kongen setter sin lit til Herren

UKE 1 – onsdag – laudes
Salme 36
– Til himmelen rekker din miskunn, Herre
Salme 47 – Gud stiger opp under jubelrop

UKE 1 – onsdag – vesper
Salme 27
– Herren er mitt lys og min frelse (bare én salme, første og andre del)

UKE 1 – torsdag – laudes
Salme 57
– Vis deg høy over himmelen, Gud
Salme 48 – Stor er Herren og høylovet i Guds stad

UKE 1 – torsdag – vesper
Salme 30
– Du vendte sorgen til dans
Salme 32 – Salig den hvis overtredelser er forlatt

UKE 1 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 100 – Juble for Herren, all jorden

UKE 1 – fredag – vesper
Salme 41
– Herre, vær meg nådig
Salme 46 – Jakobs Gud er vår faste borg

UKE 1 – lørdag – laudes
Salme 119
– En ABC om kjærligheten til loven (qof)
Salme 117 – Kort og godt

UKE 2 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 119
– En ABC om kjærligheten til loven (nun)
Salme 16 – Du gir meg gledens fylde for ditt åsyn

UKE 2 – søndag – laudes
Salme 118
– Evig er hans kjærlighet
Salme 150 – Alt som har ånde, lovsyng Herren. Halleluja!

UKE 2 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 115 – Sett din lit til Herren

UKE 2 – mandag – laudes
Salme 42-43
– Min sjel tørster etter den levende Gud (første del: salme 42)
Salme 19 – Himlene forkynner Guds ære

UKE 2 – mandag – vesper
Salme 45
– Jeg synger min sang for kongen (bare én salme, første og andre del)

UKE 2 – tirsdag – laudes
Salme 42-43
– Min sjel tørster etter den levende Gud (andre del: salme 43)
Salme 65 – Deg, Gud, tilkommer lovsang

UKE 2 – tirsdag – vesper
Salme 49
– Mennesket kan ikke kjøpe seg fri (bare én salme, første og andre del)

UKE 2 – onsdag – laudes
Salme 77
– Jeg løftet min røst mot Gud
Salme 97 – En dramatisk og stillferdig Gud

UKE 2 – onsdag – vesper
Salme 62
– Min sjel finner hvile i Gud alene
Salme 67 – Måtte folkene takke deg, Gud

UKE 2 – torsdag – laudes
Salme 80
– Gud, før oss tilbake
Salme 81 – Om bare mitt folk ville høre meg

UKE 2 – torsdag – vesper
Salme 72
– I ham skal alle folk velsignes (bare én salme, første og andre del)

UKE 2 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 147 – Lovsyng Herren, Jerusalem (andre del)

UKE 2 – fredag – vesper
Salme 116
– Frelsens kalk vil jeg løfte (første del)
Salme 121 – Min hjelp kommer fra Herren

UKE 2 – lørdag – laudes
Salme 92
– Det er godt å prise Herren
Salme 8 – Herre, vår Herre, herlig er ditt navn

UKE 3 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 113
– Velsignet være Herrens navn
Salme 116 – Frelsens kalk vil jeg løfte (andre del)

UKE 3 – søndag – laudes
Salme 93
– Herren er konge, kledd i høyhet
Salme 148 – Lov Herren himmel og jord

UKE 3 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 111 – Store er alle Guds verk

UKE 3 – mandag – laudes
Salme 84
– Hvor elskelige er dine boliger
Salme 96 – Syng en ny sang for Herren

UKE 3 – mandag – vesper
Salme 123
– Til deg løfter jeg mine øyne
Salme 124 – Vår sjel er fridd fra fangerens snare

UKE 3 – tirsdag – laudes
Salme 85
– Rettferdighet bøye seg ned fra himmelen
Salme 67 – Måtte folkene takke deg, Gud

UKE 3 – tirsdag – vesper
Salme 125
– Klippefast
Salme 131 – Mitt hjerte er ikke hovmodig

UKE 3 – onsdag – laudes
Salme 86
– Herre, du er tilgivelse og godhet
Salme 98 – Bryt ut i jubel og lovsang

UKE 3 – onsdag – vesper
Salme 126
– Da Herren førte Sions fanger hjem
Salme 127 – Hvis Herren ikke bygger huset

UKE 3 – torsdag – laudes
Salme 87
– Det er Sions porter han har kjær
Salme 99 – Hellig, hellig, hellig

UKE 3 – torsdag – vesper
Salme 132
– Herre, kom David ihu (bare én salme, første og andre del)

UKE 3 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 100 – Juble for Herren, all jorden

UKE 3 – fredag – vesper
Salme 135
– Lovsyng Herrens navn (bare én salme, første og andre del)

UKE 3 – lørdag – laudes
Salme 119
– En ABC om kjærligheten til loven (qof)
Salme 117 – Kort og godt

UKE 4 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 122
– La oss gå opp til Herrens hus
Salme 130 – Fra dypet kaller jeg på deg, Herre

UKE 4 – søndag – laudes
Salme 118
– Evig er hans kjærlighet
Salme 150 – Alt som har ånde, lovsyng Herren. Halleluja!

UKE 4 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 112 – Salig den mann som frykter Herren

UKE 4 – mandag – laudes
Salme 90
– Fra evighet til evighet er du, Gud
Salme 135 – Lovsyng Herrens navn (første del)

UKE 4 – mandag – vesper
Salme 136
– For evig varer hans miskunn (bare én salme, første og andre del)

UKE 4 – tirsdag – laudes
Salme 101
– Om nåde og rett vil jeg synge
Salme 144 – Komme ditt rike (første del)

UKE 4 – tirsdag – vesper
Salme 137
– Ved Babylons floder satt vi og gråt
Salme 138 – Alt gjør Herren for meg

UKE 4 – onsdag – laudes
Salme 108
– Herre, mitt hjerte er rede
Salme 146 – Lov Herren, min sjel!

UKE 4 – onsdag – vesper
Salme 139
– Herre, du gransker og kjenner meg (bare én salme, første og andre del)

UKE 4 – torsdag – laudes
Salme 143
– Ingen som lever er rettferdig for deg
Salme 147 – Lovsyng Herren, Jerusalem (første del)

UKE 4 – torsdag – vesper
Salme 144
– Komme ditt rike (bare én salme, første og andre del)

UKE 4 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 147 – Lovsyng Herren, Jerusalem (andre del)

UKE 4 – fredag – vesper
Salme 145
– Alles øyne ser hen til deg (bare én salme, første og andre del)

UKE 4 – lørdag – laudes
Salme 92
– Det er godt å prise Herren
Salme 8 – Herre, vår Herre, herlig er ditt navn

Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼