Noen praktiske opplysninger

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

Utgaver av tidebønner

Det finnes flere norske utgaver av tidebønner. Fra katolsk hold utga de dominikanske søstrene på Katarinahjemmet i Oslo en ettbinds utgave med tidebønnene for de fire ukene i det alminnelige kirkeåret supplert med noen ekstra tekster for å tilpasse dem til spesielle tider og dager i kirkeåret [Norske tidebønner 1982]. Utgaven hadde melodier komponert av dominikaneren Thoralf Norheim.

Senere ble det utarbeidet en norsk versjon i fire bind av Den katolske kirkes offisielle tidebønner [TIDEBØNNENE]; grunnlaget var den latinske originalen [Liturgia Horarum 1985]. Samlingen er supplert med melodier og lesninger i egne bind.

Fra ikke-katolsk side publiserte Kirkelig Fornyelse i 2017 en ett-binds utgave av tidebønner [KF-TIDEBØNN]. Den omfatter tidebønner for én uke, og i tillegg finnes tekster for spesielle tider og dager i kirkeåret. Boken inneholder også melodier i både tradisjonell notasjon og kvadratnoter.

Denne veiledningen

Som nevnt omfatter denne veiledningen de vesper– og laudes-salmene fra Salmenes bok som benyttes i TIDEBØNNENE i løpet av en repeterende 4-ukers syklus (83 salmer) og den ene uken i KF-TIDEBØNN (tre ekstra salmer).

Salmetekstene som innleder hvert kapittel, er hentet fra TIDEBØNNENE. Andre bibelsitater er hentet fra Bibelen 2011, hvis ikke annet er nevnt.

Salmekommentarene er ordnet etter salmenummer. Det betyr ikke at kommentarene må leses i nummer-rekkefølge. Mange vil kanskje ha større utbytte av å lese om en salme når den skal brukes i en tidebønn eller i en annen sammenheng. Da kan man lese om den aktuelle salmen der og da, som om teksten var et oppslagsverk. For å gjøre denne tilnærmingen enklere, inneholder kommentarene et vell av kryssreferanser til andre kapitler og kommentarer. Det finnes også en liste med lenker til alle salmene i laudes og vesper ordnet etter dagene i de fire ukene.

Kryssreferansene henviser til andre kapitler i denne veiledningen. Det finnes også referanser til steder på Internett. Alle disse referansene er aktive lenker, slik som forklart i bruksveiledningen.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼