Orientering om salme-epostene

Nedenfor finner du en kopi av den orienteringen som stod i den første eposten i denne serien av eposter, altså til søndagen i uke 1.

Kjære venn

Denne eposten sender jeg til en del venner som kanskje kan ha interesse den. Jeg har nemlig etablert et nettsted — Lytt til hans røst i dag — med tekstene og mine kommentarer til de salmene som tidebønnene laudes og vesper har hentet fra Salmenes bok. Tekstene er kopiert fra den norske utgaven av de katolske tidebønnene. Nettstedet inneholder i tillegg en rekke kapitler med generell informasjon om de gammeltestamentlige salmene og bruken av dem både i tidebønnene og i personlig bønn.

Du kan benytte dette nettstedet på to måter:

     1) Du kan gå til nettstedets startside: https://he-salmekommentar.com/. Der kan du klikke/peke på det innledende bildet og deretter følge de aktive lenkene (som har tekst/tall med brun farge). På hver av sidene finnes det i tillegg øverst til høyre et okergult felt merket Meny; det gir deg mulighet til å hoppe til ønsket seksjon på nettstedet.

     2) Du kan gå direkt til de salmetekstene (og kommentarene til dem) som benyttes i laudes og vesper på en bestemt ukedag i tidebønnenes fire-ukers syklus: https://he-salmekommentar.com/salmene-i-laudes-og-vesper-ordnet-etter-uker-og-dager/. Mange av kommentarene inneholder lenker (tekst med brun farge) til de generelle kapitlene eller til andre salmekommentarer; klikk/pek på disse lenkene hvis du ønsker supplerende informasjon. Det kan være nyttig, for de enkelte kommentarene forutsetter ofte informasjon som finnes andre steder.

For at du skal bli kjent med nettstedet, vil jeg i løpet av fire uker sende deg eposter med lenker til dagens salmer, slik at du kan lese tekstene og kommentarene til dem (på samme måte som ved alternativ 2 ovenfor). Du finner dagens lenker helt øverst i denne meldingen.

Mine kommentarer henviser stadig (med store bokstaver) til to samlinger med tidebønner:
     — TIDEBØNNER  [Tidebønnene IV, Det alminnelige kirkeår, St. Olav forlag, Oslo 2006] og
     — KF-TIDEBØNN [Tidebønn, utgitt av Kirkelig Fornyelse, Cantando Musikkforlag AS, Stavanger 2017].

Vennlig hilsen,

Helge Erik

NB: Hvis du ikke ønsker å få disse daglige meldingene i de kommende fire ukene, kan du gi meg beskjed per epost, så stryker jeg deg fra adresselisten.