Orientering om salme-epostene

Nedenfor finner du en kopi av den orienteringen som stod i den første eposten i denne serien av eposter, altså til søndagen i uke 1.

Lørdag 20. februar 2021

Kjære venner

Som noen av dere allerede vet, etablerte jeg sommeren 2020 et nettsted (ikke en blogg), Lytt til han røst i dag (https://he-salmekommentar.com/), med innledninger og kommentarer til tekster fra Salmenes bok i Bibelen. Denne bibelske boken inneholder 150 salmer, men mitt nettsted omtaler bare drøyt halvparten av dem. Jeg har nemlig begrenset meg til de salmene som benyttes til laudes og vesper i den fire uker lange syklusen til de katolske tidebønnene (https://he-salmekommentar.com/salmene-i-laudes-og-vesper-ordnet-etter-uker-og-dager/).

I fjor høst fikk mange av dere, i løpet av én tidebønne-syklus, hver dag en epostmelding med lenker til salmetekstene og kommentarene for den dagen. På Facebook la jeg samtidig ut tilsvarende oppdateringer.

Nå har jeg fra og med lørdag 20. februar 2021 tenkt å gjenta dette, av to grunner. For det første har jeg, ut fra erfaringene hittil, gått igjennom hele nettstedet og gjort noen rettelser og forbedringer.

For det andre er søndag 21. februar er den første søndagen i fastetiden, en tid for fordypning og forberedelse til påskefeiringen. Noen av dere kunne derfor kanskje ha glede av en gjennomgang av tidebønnenes salmer. Denne meldingen er den første av en serie daglige eposter i løpet av de kommende fire ukene.

Lenkene peker altså direkte til dagens salmer. For øvrig kan du på nettstedet følge andre lenker (tekst/tall merket med brun farge) til blant annet de innledende kapitlene med generell informasjon. Det kan være nyttig, for de enkelte kommentarene forutsetter ofte informasjon som finnes andre steder på nettstedet.

Vennlig hilsen, Helge Erik

NB: Hvis du ikke ønsker å motta disse daglige epostene, ber jeg deg sende meg en melding om det, enten som epost til hesolberg@gmail.com eller som SMS til min mobiltelefon 402 49 123, så stryker jeg deg av adresselisten.