UKE 1 – fredag

UKE 1 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 100 – Juble for Herren, all jorden

UKE 1 – fredag – vesper
Salme 41
– Herre, vær meg nådig
Salme 46 – Jakobs Gud er vår faste borg

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.