UKE 1 – tirsdag

UKE 1 – tirsdag – laudes
Salme 24
– Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Salme 33 – Salig det folk hvis Gud er Herren

UKE 1 – tirsdag – vesper
Salme 20
– Herren bønnhøre deg på nødens dag
Salme 21 – Kongen setter sin lit til Herren

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.