UKE 1 – torsdag

UKE 1 – torsdag – laudes
Salme 57
– Vis deg høy over himmelen, Gud
Salme 48 – Stor er Herren og høylovet i Guds stad

UKE 1 – torsdag – vesper
Salme 30
– Du vendte sorgen til dans
Salme 32 – Salig den hvis overtredelser er forlatt

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.