UKE 2 – fredag

UKE 2 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 147 – Lovsyng Herren, Jerusalem (andre del)

UKE 2 – fredag – vesper
Salme 116
– Frelsens kalk vil jeg løfte (første del)
Salme 121 – Min hjelp kommer fra Herren

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.