UKE 2 – onsdag

UKE 2 – onsdag – laudes
Salme 77
– Jeg løftet min røst mot Gud
Salme 97 – En dramatisk og stillferdig Gud

UKE 2 – onsdag – vesper
Salme 62
– Min sjel finner hvile i Gud alene
Salme 67 – Måtte folkene takke deg, Gud

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.