UKE 2 – tirsdag

UKE 2 – tirsdag – laudes
Salme 42-43
– Min sjel tørster etter den levende Gud (andre del: salme 43)
Salme 65 – Deg, Gud, tilkommer lovsang

UKE 2 – tirsdag – vesper
Salme 49
– Mennesket kan ikke kjøpe seg fri (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.