UKE 3 – fredag

UKE 3 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 100 – Juble for Herren, all jorden

UKE 3 – fredag – vesper
Salme 135
– Lovsyng Herrens navn (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.