UKE 3 – mandag

UKE 3 – mandag – laudes
Salme 84
– Hvor elskelige er dine boliger
Salme 96 – Syng en ny sang for Herren

UKE 3 – mandag – vesper
Salme 123
– Til deg løfter jeg mine øyne
Salme 124 – Vår sjel er fridd fra fangerens snare

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.