UKE 3 – onsdag

UKE 3 – onsdag – laudes
Salme 86
– Herre, du er tilgivelse og godhet
Salme 98 – Bryt ut i jubel og lovsang

UKE 3 – onsdag – vesper
Salme 126
– Da Herren førte Sions fanger hjem
Salme 127 – Hvis Herren ikke bygger huset

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.