UKE 3 – tirsdag

UKE 3 – tirsdag – laudes
Salme 85
– Rettferdighet bøye seg ned fra himmelen
Salme 67 – Måtte folkene takke deg, Gud

UKE 3 – tirsdag – vesper
Salme 125
– Klippefast
Salme 131 – Mitt hjerte er ikke hovmodig

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.