UKE 4 – fredag

UKE 4 – fredag – laudes
Salme 51
– Utslett min synd i din rike barmhjertighet
Salme 147 – Lovsyng Herren, Jerusalem (andre del)

UKE 4 – fredag – vesper
Salme 145
– Alles øyne ser hen til deg (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.