Salme 150 ‒ Alt som har ånde, lovsyng Herren. Halleluja!

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Lovsyng Gud i hans helligdom,
                lov ham i hans mektige hvelving.
  2 Lov ham for hans veldige gjerning,
                lov ham for all hans storhet.
  3 Lov ham til basuners klang,
                lov ham til harpe og sitar.
  4 Lov ham til dans og tromme,
                lov ham til strengelek og fløyter.
  5 Lov ham til tonende cymbaler,
     til cymbalers jublende klang,
  6           alt som har ånde, lovsyng Herren.

Salme 150 er lovsang. Den er den siste i Salmenes bok, og den tilhører de siste hallel-salmene. Samtidig er den en lovprisning («doksologi») som avslutter både «bok» fem og hele Salmenes bok. (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på to søndager, i ukene 2 og 4. KF-TIDEBØNN benytter den ikke i ukens laudes eller vesper.

Denne salmen avslutter Salmenes bok.

Den er en enkel, og samtidig grandios, lovprisning av Jahve, uten noen begrunnelse eller forklaring enn hans veldige gjerning og hans storhet [v 2]. Ut over det får vi ikke vite noe om Gud, hverken om hva han har gjort eller om hans makt, viten, kjærlighet eller andre «egenskaper». Det er som om salmisten mener at med de 149 foregående salmene er alt allerede sagt, nå gjenstår bare den endelige lovsangen og festmusikken. Ti ganger blir alle mennesker og alt annet som har liv [v 6] oppfordret til å prise Herren.

Salmen er sikkert skrevet til bruk i Jerusalems tempelliturgi, og vi kan levende forestille oss jubelsangen og lyden av alle tempel­instrumentene mens folket danser for å vise sin begeistring for Gud.

Salmenes bok slutter altså med en jubel uten grenser. Det gjør også Det nye testamentet, som runder av med Johannes’ åpenbaring. I den feires endetiden med flere himmelske lovprisninger. Her er en av dem:

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst:
      Seieren tilhører vår Gud,
      han som sitter på tronen, og Lammet.
Alle englene, som stod i en krets om tronen og de eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden og tilbad Gud sa:
      Amen.
      All lov og pris og visdom,
      takk og ære, makt og velde
      tilhører vår Gud i all evighet.
      Amen
.
[Åp 7:9‒12; fra Bibelen 1978/85]

* * * * *

Og med det takker jeg deg, min leser, for at du har fulgt meg gjennom alle de salmene fra Salmenes bok som blir brukt i laudes og vesper. Jeg håper at du setter pris på det store mangfoldet av lovprisning, takksigelse, klage, bønn, tillit og håp som disse salmene gir oss.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme150

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼