UKE 1 – mandag

UKE 1 – mandag – laudes
Salme 5
– Til deg retter jeg min bønn
Salme 29 – Herrens røst med velde

UKE 1 – mandag – vesper
Salme 11
– Herren er min tilflukt
Salme 15 – Herre, hvem får gjeste ditt telt?

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.