UKE 1 – onsdag

UKE 1 – onsdag – laudes
Salme 36
– Til himmelen rekker din miskunn, Herre
Salme 47 – Gud stiger opp under jubelrop

UKE 1 – onsdag – vesper
Salme 27
– Herren er mitt lys og min frelse (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.