UKE 2 – mandag

UKE 2 – mandag – laudes
Salme 42-43
– Min sjel tørster etter den levende Gud (første del: salme 42)
Salme 19 – Himlene forkynner Guds ære

UKE 2 – mandag – vesper
Salme 45
– Jeg synger min sang for kongen (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.