UKE 3 – lørdag

UKE 3 – lørdag – laudes
Salme 119
– En ABC om kjærligheten til loven (qof)
Salme 117 – Kort og godt

UKE 3 – lørdag – vesper
Se UKE 4 – søndagLegg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.