UKE 4 – søndag

UKE 4 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 122
– La oss gå opp til Herrens hus
Salme 130 – Fra dypet kaller jeg på deg, Herre

UKE 4 – søndag – laudes
Salme 118
– Evig er hans kjærlighet
Salme 150 – Alt som har ånde, lovsyng Herren. Halleluja!

UKE 4 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 112 – Salig den mann som frykter Herren

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.