UKE 4 – mandag

UKE 4 – mandag – laudes
Salme 90
– Fra evighet til evighet er du, Gud
Salme 135 – Lovsyng Herrens navn (første del)

UKE 4 – mandag – vesper
Salme 136
– For evig varer hans miskunn (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.