UKE 4 – onsdag

UKE 4 – onsdag – laudes
Salme 108
– Herre, mitt hjerte er rede
Salme 146 – Lov Herren, min sjel!

UKE 4 – onsdag – vesper
Salme 139
– Herre, du gransker og kjenner meg (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.