UKE 4 – tirsdag

UKE 4 – tirsdag – laudes
Salme 101
– Om nåde og rett vil jeg synge
Salme 144 – Komme ditt rike (første del)

UKE 4 – tirsdag – vesper
Salme 137
– Ved Babylons floder satt vi og gråt
Salme 138 – Alt gjør Herren for meg

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.