UKE 4 – torsdag

UKE 4 – torsdag – laudes
Salme 143
– Ingen som lever er rettferdig for deg
Salme 147 – Lovsyng Herren, Jerusalem (første del)

UKE 4 – torsdag – vesper
Salme 144
– Komme ditt rike (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.