Uke 1 – søndag

UKE 1 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 141
– Som røkoffer gjelde min bønn for deg
Salme 142 – Du er min arv i de levendes land

UKE 1 – søndag – laudes
Salme 63
– Gud, du min Gud, deg søker jeg
Salme 149 – Med tveegget sverd i hånd

UKE 1 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 114 – Da Israel fór ut av Egyptens land

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.