UKE 2 – lørdag

UKE 2 – lørdag – laudes
Salme 92
– Det er godt å prise Herren
Salme 8 – Herre, vår Herre, herlig er ditt navn

UKE 2 – lørdag – vesper
Se UKE 3 – søndag

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.