UKE 3 – søndag

UKE 3 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 113
– Velsignet være Herrens navn
Salme 116 – Frelsens kalk vil jeg løfte (andre del)

UKE 3 – søndag – laudes
Salme 93
– Herren er konge, kledd i høyhet
Salme 148 – Lov Herren himmel og jord

UKE 3 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 111 – Store er alle Guds verk

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.