UKE 2 – søndag

UKE 2 – søndag – første vesper (på lørdag kveld)
Salme 119
– En ABC om kjærligheten til loven (nun)
Salme 16 – Du gir meg gledens fylde for ditt åsyn

UKE 2 – søndag – laudes
Salme 118
– Evig er hans kjærlighet
Salme 150 – Alt som har ånde, lovsyng Herren. Halleluja!

UKE 2 – søndag – andre vesper
Salme 110
– En gammel tekst som stadig blir ny
Salme 115 – Sett din lit til Herren

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.