UKE 3 – torsdag

UKE 3 – torsdag – laudes
Salme 87
– Det er Sions porter han har kjær
Salme 99 – Hellig, hellig, hellig

UKE 3 – torsdag – vesper
Salme 132
– Herre, kom David ihu (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.