UKE 4 – lørdag

UKE 4 – lørdag – laudes
Salme 92
– Det er godt å prise Herren
Salme 8 – Herre, vår Herre, herlig er ditt navn

UKE 4 – lørdag – vesper
Gå til   UKE 1 – søndag

Dette er det siste innlegget i denne fire-ukers syklusen av tidebønner, og jeg takker alle som har fulgt med på mine daglige presentasjoner. Nå tar jeg en pause, men jeg vil kanskje legge ut en ny serie på fire uker ved en senere anledning. Du kan imidlertid selv finne tekstene til tidebønnenes laudes og vesper og mine kommentarer til dem (samt noen generelle kapitler om Salmenes bok og tidebønner) på salme-nettstedet Lytt til hans røst i dag. Her er fire lenker som du kan benytte:

Nettstedets hjemmeside
Nettstedets innholdsliste (meny)
Hurtigmeny med lenker til alle salmene
Salmene ordnet etter tidebønnenes uker og dager