UKE 2 – torsdag

UKE 2 – torsdag – laudes
Salme 80
– Gud, før oss tilbake
Salme 81 – Om bare mitt folk ville høre meg

UKE 2 – torsdag – vesper
Salme 72
– I ham skal alle folk velsignes (bare én salme, første og andre del)

Legg merke til at nettstedet også har en samling innledende kapitler, som gir nyttig bakgrunns-informasjon for kommentarene til salmene i Salmenes bok. Du finner lenker til disse kapitlene i nettstedets innholdsoversikt.